World Race Champion x 9 (1 electric)
Winner of Euro Nitro Challenge x 2 (1 electric)
Swedish Champion x 6 (five in a row)
Nordic Champion x 3 (6 at Team)
EFRA Grand Prix Winner x 2
Nordic Cup Buggy Champion x 3
Pre-World Champion  2003-04
South Swedish District Champion x 22
Club Champion 1:8 OffRoad x 26
Sweden Cup Winner 2002/03/05/07
Winner of X-Ray Challenge 2005
Indoor Nitro Race Champion 2007
Mugen Nitro Cross Champion 2011
Hansa Cup Winner x 3
40+ Pre-Euro GP Champion
40+ Euro Champion 2014
2nd National Team Euro A 2014

Swedish car-sportsman award 1999

Total of more than 450 Victories...

 Innehållet kan ändras utan förvarning beroende på förbättringar och ändringar
Allt innehåll © MicroRacing 2017